Zajmujemy się projektowaniem
elementów identyfikacji wizualnej.

Od znaku (logo) projektowanego od początku, w oparciu o wiedzę na temat danej marki. Wiedzę z zakresu semiografii, brandingu
i marketingu.

Odpowiadamy na potrzeby klientów
w zakresie komunikacji wizerunkowej marki. W tym celu zadajemy wiele pytań – nasza współpraca zaczyna się od rozmowy.

Wspomagamy procesy zmiany identyfikacji wizualnej marki:

dostosowanie logo do nowych
technologii, poprawa
jakości materiałów promocyjnych.

Prezentacje są ważną częścią identyfikacji wizualnej.

Przygotowujemy przejrzyste, oparte
o wiedzę z zakresu percepcji wizualnej
i brandingu prezentacje, dołączamy do nich infografiki i dbamy o właściwe opracowanie typograficzne.

W ramach projektowania nakierowanego na UI zajmujemy się prototypowaniem stron www oraz aplikacji mobilnych.

zegar2.gif

Projektujemy elementy graficzne aplikacji mobilnych.

Od projektu ikon po kolorystykę,
układ treści, interaktywność.

Projektujemy
materiały akcydensowe:

wizytówki, ulotki, broszury,
katalogi, plansze ofertowe,
elementy do prezentacji
multimedialnych.